TechnoBuild
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ТЕХНОБИЛД ООД

Обща стойност: 10 000лв., от които 8 500лв. Европейско финансиране и 1 500лв. Национално съфинансиране.

Начало: 04.09.2020 г. Край: 04.12.2020 г.

Prilojenie_1. ... LD_OOD_1_.pdf