TechnoBuild

Индустриално строителство от Технобилд ООД


"Технобилд" ООД е създадена в отговор на растящите нужди от нови индустриални и логистични площи на бързоразвиващи се производствено ориентирани фирми. Конкретните технологични изисквания за новите индустриални сгради се реализират, чрез съвременни методи и материали в строителството съобразени с нормативната база регулации, касаеща строително инвестиционният процес.

Началото е поставено през 2000 г., когато на парцел в индустриалната зона на В.Търново, Технобилд ООД изгради, административна сграда и първите два цеха на Екстрапак ООД - лидер в полимерните опаковки.

В последствие Технобилд ООД се наложи, като основен изпълнител на завод 1 и завод 2 на Екстрапак ООД (общо с над 30 000 м2 РЗП)

За изминалите години Tехнобилд ООД е изградил множество промишлени, офис и жилищни сгради.

Солидната инженерна подготовка, съчетана с натрупани, практически опит и знания (know how), дава възможност за вариативност още в пред-проектна фаза, за разработки и проучвания с цел уточняване на вид-сграда,конструктивна схема, комуникации и инженерни системи, съобразени с изискванията на възложителя и конкретните теренни особености.

Използването на съвременни строителни материали и технологии води до постигане на качество, кратки срокове и ниска цена.

Гъвкав подход в управление на проектите-дава се възможност за внасяне на изменения, корекции и допълнения в процеса на строителство.

Технобилд ООД проявява отговорност и лоялност към възложителите - основно изискване за дългосрочна съвместна работа.